Permakültür Nedir

Permakültür felsefesi ; Doğal, sağlıklı gıda üretimi ile ilgili bilgi arayışlarım sırasında, tesadüfen permakültür kelimesiyle karşılaştım. Bu kelime hakkında daha önce hiçbir bilgiye sahip değildim. Ancak bu permakültür denen doğal tarım ve yaşam felsefesi , bir çok ülkede uzun zamandır  uygulanıyor ve bu uygulamadan da çok  güzel, verimli sonuçlar alınmış. Ülkemizde de bazı bölgelerde bu konuya hakim, bu konuda eğitimler almış arkadaşlar tarafından da uygulamalara başlanmış, çok güzel örnekler oluşturulmuş olduğunu gördüm.

Permakültür konusunu sizlere, burada uzun uzun anlatamayacağım. Çünkü permakültür sadece bir doğal tarım uygulaması, yöntemi değil. İçinde birçok prensipleri barındıran, çok yönlü araştırılması ve öğrenilmesi gereken bir konu. Bende, henüz bu uzun yolun başında sayılırım. Bu konuda araştıracağım, öğreneceğim bir çok konu var. Ama yinede, ben sizlere internet ortamında kolaylıkla bulabileceğiniz tanımlardan birini verecek ve bu konuda kendi bilgi ve tecrübelerimden faydalanarak permakültür konusunda bir fikir sahibi olmanıza yardımcı olmaya çalışacağım.

 • Permakültür doğal sistemleri örnek alan bir tasarım bilimidir. Bill Mollison, David Holmgren ve çalışma arkadaşları tarafından 1970’li yıllarda geliştirilmiştir.
 • Permakültür ile ilgili bulduğum çok güzel tanımlardan biri: PERMAKÜLTÜR, Sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratma amaçlı bir tasarım sistemidir… PERMAKÜLTÜR FELSEFESİNE bağlı insanlar çöp atmazlar, kirletmezler, gereğinden fazla tüketmezler, kaynaklarına sahip çıkarlar ve hayvanlara, bitkilere son derece saygılıdırlar.
 • Permakültür, isim babası Bill Mollison’ın tarifiyle, doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır. Permakültür, insan ile arazinin, gıda, enerji, barınak gibi tüm maddi ve manevi ihtiyaçları sürdürülebilir bir şekilde karşılayak şekilde ahenkle bütünleşmesine imkan tanır.

Bu konuyu, sizlere kendimce basit bir anlatımla özetlemek istersem; permakültür, başta mevcut doğal kaynakları korumak ve bu kaynakları kendi yararımıza en uygun şekilde kullanabilmek için tasarım oluşturuyoruz. Yok eden ekonomik sisteme karşı mücadele ediyoruz. Bitki, hayvan ve insanları doğa içerisinde bir araya getirerek bakımı kolay, çevreyi kirletmeden, doğayı sömürmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayan, bakımı kolay, istikrarlı, uzun vadede sürdürülebilir, kendi kendine yeten üretim sahaları oluşturuyoruz. Bu uygulama için gereken esas bilgiyi doğanın kendisinden öğreniyoruz. Doğal sistemleri gözlemlemek işimizin en önemli kısmını oluşturuyor. Bulunduğumuz bölgenin doğasından öğrendiklerimizi, bu bölgede senelerdir kullanılan geleneksel tarım sistemleri ve modern, bilimsel ve teknolojik bilgilerle birleştirerek, insan yaşamını kolaylaştıran, destekleyen bir sistem tasarlıyoruz.

Peki, permakültür uygulamasına geçerken neler yapıyoruz. Şöyle sıralamaya çalışalım.

 • Yağmur suyunun biriktirilmesi ve su ihtiyacı için kullanılması amacıyla, sistemler, depolar, göletler( balık üretiminde de kullanılabilir), hendekler oluşturuyoruz.
 • Suni gübre kullanımı yerine, doğal atıklardan oluşturduğumuz kompost ve yine mutfak atıkları ve diğer doğal atıklardan beslediğimiz, solucanların oluşturduğu solucan gübresi kullanıyoruz.
 • Toprağımızın iyileşmesi, azot yönünden zenginleşmesi amacıyla baklagil ağaç ve bitkileri ekiyoruz. ( akasya, yonca vb.)
 • Kompost, ağaç kütük veya parçaları, saman gibi doğal malzemeler kullanarak yükseltilmiş sebze yatakları oluşturuyoruz.
 • Toprağımızın sağlığı ve ürün verimliliği için birbirini dengeleyenve destekleyen ürünleri bir arada yetiştiriyoruz.
 • Çiftliğimizi veya bahçemizi hayvansal ve bitkisel üretimin aynı anda gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde tasarlıyoruz.
 • Arazimizde mevcut yaban hayatının korunması veya yeniden oluşturulması ve kendi iç dengesiyle devam etmesi için özel alanlar oluşturuyoruz.
 • Arazimizde biyolojik çeşitliliğin sağlanmasıyla zararlı böceklerle mücadele etmek için kimyasal kullanımına gerek kalmayacak şekilde dengeli ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bize zararlı ot ve böceklerle mücadele için emek ve zaman harcanmaması nedeniyle işçilik masraflarının azalmasına yardımcı olacaktır.
 • Evimizin, kulübemizin, yaşam alanımızın, seramızın, bitki yataklarımızın ve ağaçlarımızın yönünü arazimizin şekline ve güneşin doğuş ve batış yönüne göre tasarlıyoruz.
 • Arazimizdeki ağaç ve bitki atık ve fazlalıklarını, kesinlikle yakmıyoruz. Bunları bu iş için üretilmiş makine yardımı ile ile parçalayarak, kompost yapımında kullanıyoruz veya toprağın üzerine malç olarak seriyoruz. Bunu sürekli hale getiriyoruz.
 • Arazimizin konumuna göre, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden faydalanmak için sistemler oluşturuyoruz.
 • Permakültür ile ilgili diğer detayları sırası geldikçe ve öğrenebildiğim kadarıyla açıklamaya çalışacağım.