Hayriye Köyü / İnegöl

İnegöl ilçesi merkez bucağına bağlı bir köy Uludağ’ ın doğu yamaçlarında, İnegöl’ün güneyinde yer alır. İlçeye 17 km uzaklıktadır. 1886 yılından önce 88 hane Batum Acara göçmeni tarafından kurulmuştur. Göçmenler köye geldiklerinde, ilk kışı komşu Maden köyünde geçirmişler. Köyün yeri Artvin’deki köylerine benzemesi nedeniyle haydi “hayırlısı” denildiği için adı Hayriye konulduğu söylenmektedir. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 96 hane bulunan köyde 1927 yılında 746, 1990 yılında 475, 1997 yılında 388 kişi yaşamaktaydı. Dağ köyü olup, geçimini ormancılık ile sağlar. Gürcü köyüdür. Çok az da Laz ile Yörük yaşamaktadır. Köye yerleşen Yörüklerin ise yüzlerce yıl bu bölgedeki yaylalarda yaşadığı söylenmektedir. Hayriye Köyü 1963 yılında örnek köy olarak, ODTÜ tarafından araştırma altına alınmıştı ve köyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanmıştı. Ayrıca Paul J. Magnarella’nın Bir Köyün Serüveni (İst. 1997) adıyla yayınladığı araştırması da bu köyle ilgilidir. Köylülerin çok büyük bölümü Avrupa’ya çalışmaya gittiği için köyün nüfusu azalmıştır. Köy yakınlarında kale kalıntıları ile eski yerleşim yeri vardır. Hayriye ile Saadet köyü arasında çinko, bakır ve kurşun madeni bulunmaktadır. Raifkaptanoğlu www.bursa.com/wiki/Hayriye_inegol

 Hayriye Köyü, İnegöl ilçesine bağlı bir Gürcü dağ köyüdür. İnegöl’ün 15 km. güneyine düşen tepelerin arasına sıkışmış konumdadır. Kayın, çam, kestane, meşe ormanlarıyla kaplı dağ yamaçlarıyla çevrelenmiştir. www.facebook.com/pg/inegolhayriyekoyu

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU Köye ilk devlet desteği 1895 yılında yapılan köy camisi olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra 1928 yılında köyde Millet Mektebi açılmış onlarca öğrenci burada eğitim alıp, Türkiye‘nin çeşitli illerinde avukat, doktor, general, öğretmen, astsubay ve hakim olup bu memlekete hizmet etmişlerdir. 1961 yılında Faik Ertan‘ın önerisiyle İstanbul Teknik Üniversite Mimarlık Fakültesi öğrencileri köyün ihtiyaçlarını belirleyip, küçük çaplı bir araştırma yaptılar. Daha sonra 1962 – 1963 yıllarında örnek köy olarak, ODTÜ tarafından araştırma altına alındı ve köyle ilgili 310 sayfalık çok kapsamlı bir kitap hazırlanmıştır. Bu kırsal kalkınma araştırması ODTÜ‘nün ilk köy araştırmasıydı. Ayrıca bugüne kadar Hayriye Köyü ile ilgili 3 tane kitap daha yazılmıştır. Bir Köyün Serüveni (Paul J. Magnarella / 230 sayfa – Sinatle Yayınları – 1978) Halk Eğitimi Açısından Hayriye Köyü Toplum Kalkınması Örneği (Ercan EROĞLU / 202 sayfa – 1999) ve Peter Gold (Türkiye‘deki Gürcülerinin Polifonik Şarkılarının Araştırması / 1970) http://www.yildirimgazetesi.com/gundem/gurbetci-koyu-hayriye-